Informacja dla rodziców uczniów klas I-III (powrót do nauki stacjonarnej)

opublikowane: 13 sty 2021, 05:26 przez Admin Stron   [ zaktualizowane 14 sty 2021, 23:30 ]

Plan lekcji dla poszczególnych klas I - III został wysłany na konto rodziców w Librusie (patrz: wiadomości)

Powrót klas I - III do szkół

opublikowane: 11 sty 2021, 09:06 przez Admin Stron   [ zaktualizowane 12 sty 2021, 01:53 ]

18 stycznia br. (poniedziałek) uczniowie klas I - III, zgodnie z zaleceniem rządu, wracają do szkół. Szkoły otrzymały wytyczne - zalecenia dotyczące powrotu do nauczania stacjonarnego klas młodszych. Zalecenia będą realizowane, na tyle, na ile pozwalają warunki organizacyjne danej szkoły.

Organizacja zajęć w szkole

1.        Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3.       Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.

4.      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)     1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)     dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5.       Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6.      W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

7.       Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

Szczegóły na stronie ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

opublikowane: 31 gru 2020, 01:24 przez Admin Stron

Z okazji Nowego Roku 2021 życzymy wszystkim naszym uczniom, ich rodzicom, pracownikom szkoły oraz przyjaciołom naszej placówki nieprzemijającego szczęścia, wielkiej radości, zdrowia oraz wytrwałości w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom. 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

opublikowane: 18 gru 2020, 05:00 przez Admin Stron


Wirtualne Prezentacje Bożonarodzeniowe w Karsku

opublikowane: 11 gru 2020, 08:11 przez Admin Stron

Film z YouTube

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Karska i Okolic, Koła Gospodyń Wiejskich w Karsku, Rady Sołeckiej i WOK zapraszamy do obejrzenia ozdób świątecznych wykonanych przez mieszkanki Karska oraz osobę zaprzyjaźnioną z Towarzystwem.

KIERMASZ KSIĄŻEK - POMOC NASZEJ BIBLIOTECE

opublikowane: 20 lis 2020, 03:45 przez Admin Stron   [ zaktualizowane 20 lis 2020, 03:46 ]


Link do najnowszej oferty w celu wzięcia udziału w kiermaszu:

http://booksspk.pl//DEMO_KSIAZKI/oferta_k2020/index.html

Program BYĆ JAK IGNACY

opublikowane: 12 lis 2020, 03:34 przez Piotr Wojciechowski

Nasza szkoła bierze udział w V edycji programu BYĆ JAK IGNACY.

W ramach programu w szkole założone zostało koło naukowe: „Synapsa”, które prowadzą pani Aldona Rosa nauczyciel biologii i pani Małgorzata Kałużna nauczyciel geografii. 

Celem jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych polskich naukowcach. Wierzymy, że nauka może zmienić świat, a wynalazki pomagają ludziom żyć lepiej. Doskonałym przykładem jest postać patrona programu Ignacego Łukasiewicza – wielkiego, polskiego wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego nie tylko w Polsce ale i na świecie.
Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Został on podzielony na 4 etapy, każdy poświęcony innemu zagadnieniu: energia, ekologia, transport przyszłości i świat wirtualny.

Akcja "SZKOŁA DO HYMNU"

opublikowane: 6 lis 2020, 02:13 przez Piotr Wojciechowski   [ zaktualizowane 6 lis 2020, 02:17 ]

Zapraszamy wszystkich uczniów szkoły i wychowanków przedszkola do włączenia się w inicjatywę „Szkoła do hymnu”. We wtorek, 10 listopada o godz. 11:11 organizujemy wspólne śpiewanie hymnu narodowego.

Wszystkim, którzy uczą się zdalnie, proponujemy połączenie się za pomocą komunikatorów i odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” on-line.

Zdalne nauczanie we wszystkich klasach.

opublikowane: 5 lis 2020, 02:03 przez Piotr Wojciechowski   [ zaktualizowane 12 lis 2020, 03:39 ]

Zgodnie z zarządzeniem Premiera od 9 listopada wszystkie klasy w szkole przechodzą na zdalne nauczanie.
W czwartek i piątek wydajemy uczniom klas 1 -3 podręczniki do domu.
Uwaga!
W Zespole Placówek Oświatowych w Karsku zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dzień 9 i 10 listopada jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych
Nie będzie zdalnego nauczania w tych dniach. 
Przypominamy - 11 listopada jest Narodowe Święto Niepodległości.
Naukę zdalna zaczynamy od 12 listopada.

OD 3 LISTOPADA (WTOREK)

opublikowane: 2 lis 2020, 07:17 przez Admin Stron

Szanowni Rodzice!
Sytuacja zdrowotna uległa poprawie i od jutra (wtorek 3 listopada) wznawiamy stacjonarne zajęcia lekcyjne w klasach I-III.
Natomiast PRZEDSZKOLE ma zorganizowane zajęcia opiekuńcze od 7:30 do 12:30 (na razie tylko jedna grupa).
Autobusy w tym tygodniu.
Kierunek:  
Dowóz:
Trzcinna, Smolary, Rataje, Kol. Nowogródek, Golin - bez zmian
Ławin 7:00; Parzeńsko 7:05; Stawno 7:10; Łubianka 7:20
Sumiak 7:35; Kinice 7:40
Odwozy: 
Kinice, Sumiak - 12:30
Trzcinna, Smolary, Rataje, Golin - 12:30
Ławin, Parzeńsko, Stawno, Łubianka - 12:50

1-10 of 113