Aktualności‎ > ‎

POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE

opublikowane: 21 lip 2021, 02:51 przez Admin Stron
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie 
POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
Uczniowie otrzymają wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, którego zwiększone zapotrzebowanie wynika z pandemii COVID-19. Proponuje się m. in.:
- zajęcia rozwijające uzdolnienia,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia logopedyczne,
- porady i konsultacje pedagoga,
- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
Comments