Aktualności‎ > ‎

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

opublikowane: 3 sie 2021, 23:55 przez Admin Stron
Ogólne zasady dla szkół i placówek:
Szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ
Ċ
Admin Stron,
3 sie 2021, 23:55
Comments