RADA RODZICÓW
Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Karsku

Przewodnicząca: Wolak Małgorzata
Za-ca: Brożek Agnieszka

Skarbnik: Dębska Kamila

Członkowie: Szkuciak Monika, Gurgul Katarzyna, Sobolewska Anna, Szulc Marzena, Adamczewska Justyna, Matys Ewelina