SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Karsku
Przewodnicząca:
Zastępca:
Skarbnik:
Opiekunowie: Renata Klimaszewska (kontakt: renata.klimaszewska@zpokarsko.pl),
Justyna Ostaszewska (kontakt: justyna.ostaszewska@zpokarsko.pl).