SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Karsku
Przewodnicząca: Julia Trochimiak,
Zastępca: Dominika Zimbicka,
Skarbnik: Adam Ostaszewski
Opiekunowie: Justyna Ostaszewska (kontakt: justyna.ostaszewska@zpokarsko.pl).
Renata Klimaszewska (kontakt: renata.klimaszewska@zpokarsko.pl),