SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Karsku
Przewodnicząca: ......................,
Zastępca: .............................,
Skarbnik: Adam Ostaszewski
Opiekunowie: Justyna Ostaszewska (kontakt: justyna.ostaszewska@zpokarsko.pl).