Akademia bezpieczeństwa fundacji PZU

Data publikacji: Nov 25, 2019 10:4:47 AM

W środę 20 listopada br. uczniów naszej szkoły odwiedziła Akademia bezpieczeństwa fundacji PZU. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach poświęconych: prawidłowemu uczestnictwu w ruchu drogowym,

odpowiedniemu reagowaniu w sytuacjach zagrożenia

oraz umiejętności niesienia pomocy przedmedycznej.

Zajęcia warsztatowe, przygotowane pokazy oraz specjalnie opracowana inscenizacja teatralna z pewnością zaciekawiła uczestników tego wydarzenia. Wszystkim bardzo podobały się tak zorganizowane zajęcia.