Aktualny stan dot. obostrzeń na 04-05-2021

Data publikacji: Apr 30, 2021 9:39:39 AM

Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie.Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej.Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Uwaga! Nauka pozostałych klas 4-8 do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość).

Dowozy do szkoły tak, jak dotychczas dwoma autobusami.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się 25 (wtorek), 26 (środa), 27 (czwartek) maja br.

W tych dniach przychodzą do szkoły tylko uczniowie klasy ósmej.