Kształcenie na odległość

Data publikacji: Mar 31, 2020 10:58:32 AM

Od 25 marca br., zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, rozpoczęło się zdalne nauczanie w naszej szkole. Wcześniej dyrektor szkoły nawiązał połączenie (e-mail, telefon, poczta) ze wszystkimi rodzicami w celu rozpoznania sytuacji i zmobilizowania do stałego kontaktu ze szkołą i nauczycielami.W naszej szkole obowiązuje zdalne nauczanie za pomocą elektronicznego dziennika Librus – Synergia oraz za pomocą domeny na Google - imię.nazwisko@zpokarsko.pl.

Wszyscy uczniowie klas 4- 6, a w przypadku uczniów klas 1-3 rodzice otrzymali dostęp do konta i zawartych tam aplikacji. Zajęcia odbywają się zgodnie, z nieco zmodyfikowanym, dotychczasowym planem lekcji dla poszczególnych klas i uczniów.

Prosimy wszystkich o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ wszyscy uczymy się tej nowej sytuacji. Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – telefonicznie lub za pomocą kont na Librusie lub Google.

Poza tym, aby ułatwić rodzicom, uczniom i nauczycielom kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Myśliborzu umieszczamy poniżej link do strony w/w poradni:

http://pppmysliborz.szkolnastrona.pl/