OD 3 LISTOPADA (WTOREK)

Data publikacji: Nov 02, 2020 3:17:46 PM

Szanowni Rodzice!

Sytuacja zdrowotna uległa poprawie i od jutra (wtorek 3 listopada) wznawiamy stacjonarne zajęcia lekcyjne w klasach I-III.

Natomiast PRZEDSZKOLE ma zorganizowane zajęcia opiekuńcze od 7:30 do 12:30 (na razie tylko jedna grupa).

Autobusy w tym tygodniu.

Kierunek:

Dowóz:

Trzcinna, Smolary, Rataje, Kol. Nowogródek, Golin - bez zmian

Ławin 7:00; Parzeńsko 7:05; Stawno 7:10; Łubianka 7:20

Sumiak 7:35; Kinice 7:40

Odwozy:

Kinice, Sumiak - 12:30

Trzcinna, Smolary, Rataje, Golin - 12:30

Ławin, Parzeńsko, Stawno, Łubianka - 12:50