Od poniedziałku 21 czerwca...

Data publikacji: Jun 17, 2021 11:25:13 AM

Od poniedziałku 21 czerwca następuje zmiana

w dowożeniu i odwożeniu uczniów szkoły. Poniżej plan