Zakończenie pierwszej rekrutacji do przedszkola

Data publikacji: Apr 15, 2020 10:41:5 AM

Dyrekcja Gminnego Przedszkola w Karsku informuje, iż zakończyła się pierwsza rekrutacja do grup przedszkolnych (6-latki, 5-latki, 4/3-latki) na nowy rok przedszkolny 2020/2021. Wszystkie złożone przez rodziców/opiekunów wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy do składania wniosków.