Zapraszamy Konkurs "Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię"

Data publikacji: Feb 03, 2021 7:54:52 AM

Konkurs pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” organizowany jest przez:

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty panią Magdalenę Zarębską – Kuleszę,

Dyrektora Archiwum Państwowego pana Krzysztofa Kowalczyka.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wśród uczniów zachodniopomorskich szkół wiedzy historycznej,

  • poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką

  • poszukiwań genealogicznych,

  • propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości z archiwów rodzinnych,

  • doskonalenie własnego warsztatu piśmienniczego.

Tematem konkursu jest napisanie pracy literackiej pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Praca powinna zawierać interesujący opis pamiątki wraz z przytoczoną jej historią.

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

2. Praca powinna być napisana w edytorze tekstowym Word czcionką Times New Roman (12 pkt.).

3. Do pracy należy dołączyć w osobnym pliku (JPG lub PNG) zdjęcie opisywanej pamiątki.

4. Prace konkursowe należy przesłać wraz ze skanem podpisanego Oświadczenia (załącznik nr 2) do dnia 20 marca 2021 r. na adres mailowy sp_w_karsku@interia.pl (temat maila: „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”).

5. Dziesięć najlepszych prac w szkole trafi do Zachodniopomorskiego Kuratora celem dalszego udziału w konkursie.

6. Oceny i wyboru najlepszych prac, w tym przyznania Nagrody Głównej, dokona jury złożone z przedstawicieli organizatorów konkursu, wyznaczonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Archiwum Państwowego.

W załączeniu plik regulaminu, oświadczenie.