Zarządzenie Wójta Gminy

Data publikacji: Mar 08, 2021 11:52:35 AM

Od 1 marca br. rozpoczyna się rekrutacja do Gminnego Przedszkola Karsku. Wnioski rodziców o przyjęcie do przedszkola przyjmowane są do 19 marca br. (wersja wniosku do pobrania w zakładce "DO POBRANIA".

Wnioski (oryginał) składamy w sekretariacie szkoły lub skan wniosku przesyłamy na adres e-mail: sekretariat@zpokarsko.pl