Obowiązuje od 1 marca 2021

opublikowane: 25 lut 2021, 06:00 przez Admin Stron


Zapraszamy Konkurs "Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię"

opublikowane: 2 lut 2021, 23:54 przez Admin Stron

Konkurs pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” organizowany jest przez:

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty panią Magdalenę Zarębską – Kuleszę,

Dyrektora Archiwum Państwowego pana Krzysztofa Kowalczyka.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wśród uczniów zachodniopomorskich szkół wiedzy historycznej,
  • poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką
  • poszukiwań genealogicznych,
  • propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości z archiwów rodzinnych,
  • doskonalenie własnego warsztatu piśmienniczego.

Tematem konkursu jest napisanie pracy literackiej pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Praca powinna zawierać interesujący opis pamiątki wraz z przytoczoną jej historią.

1.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

2.    Praca powinna być napisana w edytorze tekstowym Word czcionką Times New Roman (12 pkt.).

3.    Do pracy należy dołączyć w osobnym pliku (JPG lub PNG) zdjęcie opisywanej pamiątki.

4.    Prace konkursowe należy przesłać wraz ze skanem podpisanego Oświadczenia (załącznik nr 2) do dnia 20 marca 2021 r. na adres mailowy sp_w_karsku@interia.pl (temat maila: „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”).

5.    Dziesięć najlepszych prac w szkole trafi do Zachodniopomorskiego Kuratora celem dalszego udziału w konkursie.

6.    Oceny i wyboru najlepszych prac, w tym przyznania Nagrody Głównej, dokona jury złożone z przedstawicieli organizatorów konkursu, wyznaczonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Archiwum Państwowego.

W załączeniu plik regulaminu, oświadczenie.


Być jak Ignacy - cz. II

opublikowane: 28 sty 2021, 03:02 przez Admin Stron   [ zaktualizowane 28 sty 2021, 03:03 ]

Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Karsku, członkowie koła naukowego Synapsa zakończyli prace w ramach I etapu programu  naukowego „Być jak Ignacy”

Realizują już II etap konkursu „Być jak Ignacy. Nauka to przyszłość”. Głównym założeniem tego programu jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych. Z uwagi na sytuację w kraju, zajęcia odbywają on-line. Tematem przewodnim jest ekologia. Uczniowie wykonują zadania związane z ochroną środowiska. Drugi etap skupia się na sprawach związanych z: powietrzem, wodą, segregacją odpadów i bioróżnorodnością. Oprócz wspomnianych zajęć, uczestnicy projektu mają możliwość spotkania się z ekspertami i naukowcami. Praca końcowa II etapu polega na przygotowaniu projektu ekologicznego związanego z oszczędzaniem wody. Życzymy powodzenia!

Informacja dla rodziców uczniów klas I-III - obowiązuje od 15 lutego br.

opublikowane: 13 sty 2021, 05:26 przez Admin Stron   [ zaktualizowane 10 lut 2021, 04:29 ]

Plan lekcji dla klas I - III opublikowany w dzienniku LIBRUSPowrót klas I - III do szkół

opublikowane: 11 sty 2021, 09:06 przez Admin Stron   [ zaktualizowane 12 sty 2021, 01:53 ]

18 stycznia br. (poniedziałek) uczniowie klas I - III, zgodnie z zaleceniem rządu, wracają do szkół. Szkoły otrzymały wytyczne - zalecenia dotyczące powrotu do nauczania stacjonarnego klas młodszych. Zalecenia będą realizowane, na tyle, na ile pozwalają warunki organizacyjne danej szkoły.

Organizacja zajęć w szkole

1.        Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3.       Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.

4.      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)     1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)     dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5.       Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6.      W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

7.       Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

Szczegóły na stronie ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

opublikowane: 31 gru 2020, 01:24 przez Admin Stron

Z okazji Nowego Roku 2021 życzymy wszystkim naszym uczniom, ich rodzicom, pracownikom szkoły oraz przyjaciołom naszej placówki nieprzemijającego szczęścia, wielkiej radości, zdrowia oraz wytrwałości w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom. 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

opublikowane: 18 gru 2020, 05:00 przez Admin Stron


Wirtualne Prezentacje Bożonarodzeniowe w Karsku

opublikowane: 11 gru 2020, 08:11 przez Admin Stron

Film z YouTube

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Karska i Okolic, Koła Gospodyń Wiejskich w Karsku, Rady Sołeckiej i WOK zapraszamy do obejrzenia ozdób świątecznych wykonanych przez mieszkanki Karska oraz osobę zaprzyjaźnioną z Towarzystwem.

KIERMASZ KSIĄŻEK - POMOC NASZEJ BIBLIOTECE

opublikowane: 20 lis 2020, 03:45 przez Admin Stron   [ zaktualizowane 20 lis 2020, 03:46 ]


Link do najnowszej oferty w celu wzięcia udziału w kiermaszu:

http://booksspk.pl//DEMO_KSIAZKI/oferta_k2020/index.html

Program BYĆ JAK IGNACY

opublikowane: 12 lis 2020, 03:34 przez Piotr Wojciechowski

Nasza szkoła bierze udział w V edycji programu BYĆ JAK IGNACY.

W ramach programu w szkole założone zostało koło naukowe: „Synapsa”, które prowadzą pani Aldona Rosa nauczyciel biologii i pani Małgorzata Kałużna nauczyciel geografii. 

Celem jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych polskich naukowcach. Wierzymy, że nauka może zmienić świat, a wynalazki pomagają ludziom żyć lepiej. Doskonałym przykładem jest postać patrona programu Ignacego Łukasiewicza – wielkiego, polskiego wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego nie tylko w Polsce ale i na świecie.
Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Został on podzielony na 4 etapy, każdy poświęcony innemu zagadnieniu: energia, ekologia, transport przyszłości i świat wirtualny.

1-10 of 116