1055. ROCZNICA CHRZTU MIESZKA I

opublikowane: 8 kwi 2021, 04:43 przez Admin Stron

W dniu 14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski ustanowione Ustawą z 9 kwietnia 2019 roku.
Historycznie jest to data narodzin Państwa Polskiego, stąd też apelujemy o wywieszenie tego dnia flag, będą nimi ozdobione również budynki użyteczności publicznej
Święto Chrztu Polski ma charakter państwowy, ale nie jest dniem wolnym od pracy ani nauki.
Święto ma zachęcać Polaków do refleksji na temat historii naszego państwa i wywieszenia w tym dniu biało-czerwonych flag.
Chrztu Polski 1055 lat temu dokonał książę Polan Mieszko I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Zdaniem wielu historyków, to właśnie 14 kwietnia 966 r., w Wielką Sobotę, Mieszko I przyjął chrzest.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

opublikowane: 26 mar 2021, 04:54 przez Admin Stron


Konkurs plastyczny #NaszaFlagaPL

opublikowane: 26 mar 2021, 04:20 przez Admin Stron

Zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL.
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
„230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: 
klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 
Przygotowane prace powinny być 
sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
Zgłoszenia do 12 kwietnia 2021 r.
NAGRODY
(w każdej kategorii)
I nagroda – 2000 zł
II nagroda – 1000 zł
III nagroda – 500 zł

Nowe zasady od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

opublikowane: 25 mar 2021, 06:11 przez Piotr Wojciechowski

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).
Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 
Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych uczą się zdalnie.
Przypominamy ferie wiosenne od 01 kwietnia do 6 kwietnia 2021 r.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

opublikowane: 19 mar 2021, 00:22 przez Admin Stron   [ zaktualizowane 19 mar 2021, 00:45 ]

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Oto plan dowozów przedszkolaków w Karsku

 

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Zarządzenie Wójta Gminy

opublikowane: 8 mar 2021, 03:52 przez Admin Stron

Od 1 marca br. rozpoczyna się rekrutacja do Gminnego Przedszkola Karsku. Wnioski rodziców o przyjęcie do przedszkola przyjmowane są do 19 marca br. (wersja wniosku do pobrania w zakładce "DO POBRANIA". 
Wnioski (oryginał) składamy w sekretariacie szkoły lub skan wniosku przesyłamy na adres e-mail: sekretariat@zpokarsko.pl

Obowiązuje od 1 marca 2021

opublikowane: 25 lut 2021, 06:00 przez Admin Stron


Zapraszamy Konkurs "Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię"

opublikowane: 2 lut 2021, 23:54 przez Admin Stron

Konkurs pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” organizowany jest przez:

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty panią Magdalenę Zarębską – Kuleszę,

Dyrektora Archiwum Państwowego pana Krzysztofa Kowalczyka.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wśród uczniów zachodniopomorskich szkół wiedzy historycznej,
  • poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką
  • poszukiwań genealogicznych,
  • propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości z archiwów rodzinnych,
  • doskonalenie własnego warsztatu piśmienniczego.

Tematem konkursu jest napisanie pracy literackiej pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Praca powinna zawierać interesujący opis pamiątki wraz z przytoczoną jej historią.

1.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

2.    Praca powinna być napisana w edytorze tekstowym Word czcionką Times New Roman (12 pkt.).

3.    Do pracy należy dołączyć w osobnym pliku (JPG lub PNG) zdjęcie opisywanej pamiątki.

4.    Prace konkursowe należy przesłać wraz ze skanem podpisanego Oświadczenia (załącznik nr 2) do dnia 20 marca 2021 r. na adres mailowy sp_w_karsku@interia.pl (temat maila: „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”).

5.    Dziesięć najlepszych prac w szkole trafi do Zachodniopomorskiego Kuratora celem dalszego udziału w konkursie.

6.    Oceny i wyboru najlepszych prac, w tym przyznania Nagrody Głównej, dokona jury złożone z przedstawicieli organizatorów konkursu, wyznaczonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Archiwum Państwowego.

W załączeniu plik regulaminu, oświadczenie.


Być jak Ignacy - cz. II

opublikowane: 28 sty 2021, 03:02 przez Admin Stron   [ zaktualizowane 28 sty 2021, 03:03 ]

Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Karsku, członkowie koła naukowego Synapsa zakończyli prace w ramach I etapu programu  naukowego „Być jak Ignacy”

Realizują już II etap konkursu „Być jak Ignacy. Nauka to przyszłość”. Głównym założeniem tego programu jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych. Z uwagi na sytuację w kraju, zajęcia odbywają on-line. Tematem przewodnim jest ekologia. Uczniowie wykonują zadania związane z ochroną środowiska. Drugi etap skupia się na sprawach związanych z: powietrzem, wodą, segregacją odpadów i bioróżnorodnością. Oprócz wspomnianych zajęć, uczestnicy projektu mają możliwość spotkania się z ekspertami i naukowcami. Praca końcowa II etapu polega na przygotowaniu projektu ekologicznego związanego z oszczędzaniem wody. Życzymy powodzenia!

Informacja dla rodziców uczniów klas I-III - obowiązuje od 15 lutego br.

opublikowane: 13 sty 2021, 05:26 przez Admin Stron   [ zaktualizowane 10 lut 2021, 04:29 ]

Plan lekcji dla klas I - III opublikowany w dzienniku LIBRUS1-10 of 122