RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor zespołu:
Adam Błażejewski
e-mail: adam.blazejewski@zpokarsko.pl
Wicedyrektor zespołu:
Piotr Wojciechowski
e-mail: piotr.wojciechowski@zpokarsko.pl

Nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku:

 Lp. Imię i nazwisko Przedmiot
 1 Adam Błażejewski
 technika
 2 Piotr Wojciechowski
 historia, informatyka
 3 Anna Brożek-Klepacz wychowanie fizyczne
 4 Iwona Budzińska edukacja wczesnoszkolna, matematyka
 5 Marcin Budziński język angielski
 6 Małgorzata Glapka edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 7 Anna Igel-Westfal religia
 8 Małgorzata Kałużna geografia, logopedia
 9 Wiesław Klepacz wychowanie fizyczne, historia
 10 Renata Klimaszewska język polski
 11 Sławomir Klimaszewski
 informatyka
 12 Iwona Mrzygłód język polski
 13 Marta Mrzygłód świetlica klas I - IV
 14 Justyna Ostaszewska język polski
 15 Małgorzata Piotrowicz edukacja wczesnoszkolna, muzyka
 16 Beata Rogalska język niemiecki
 17 Aldona Rosa biologia, chemia
 18 Dariusz Siwiec wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie
 19 Jolanta Sowa pedagog szkolny
 20 Anita Traczyk-Thipsomphanh matematyka, informatyka
 21 Barbara Wojciechowska edukacja wczesnoszkolna, przyroda
 22 Marzena Żebrowska-Wójcik język angielski
 23 Helena Kożuchowska
 wychowanie przedszkolne
 24 Irena Florczak
 wychowanie przedszkolne
 25 Anna Michalska wychowanie przedszkolne