KONTAKT

Zespół Placówek Oświatowych w Karsku
74-305 Karsko, ul. Gorzowska 9
tel. 95 747 8070
fax. 95 747 8070
e-mail: sekretariat@zpokarsko.pl
Sekretariat czynny: poniedziałek-piątek 7.15-15.15

Zespół Placówek Oświatowych w Karsku