SPONSORZY


Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Karsku 

składają serdeczne podziękowania za wspieranie naszych działań