Jesteśmy na facebooku                www.facebook.com/zpokarsko/?__tn__=%2Cd 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Edycja wieloletnia 2021-2025

nprcz.pl/ 

Informujemy, że nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie

 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"na lata 2021-2025. Priorytet 3

 

Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki, a także zwiększenie dostępu uczniów do książek o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata.

 Czytanie jest swoistym kluczem, który zapewnia człowiekowi sukces przez całe życie.

W tym celu wspólnie z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami utworzyliśmy listę nowości książkowych do biblioteki.

 

Będziemy promować czytelnictwo i rozwijać zainteresowania czytelnicze poprzez zajęcia edukacyjne i lekcje biblioteczne, warsztaty aktywizujące czytelnictwo, konkursy czytelnicze oraz akcje popularyzujące literaturę piękną i popularno-naukową.


ROZWIŃ SKRZYDŁA

13 czerwca uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie: ,,Rozwiń Skrzydła" - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Karsku, byli na wycieczce. 

Celem szkolnej wyprawy było poznanie walorów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego oraz integracja uczniów. 

#FunduszeUE 

Szkoła realizuje projekt unijny - ROZWIŃ SKRZYDŁA

#FunduszeEuropejskie 

Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” – V edycja konkursu

Już po raz piąty Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie historyczno-literackim pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” dla uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego. 

Jak zapisać dziecko na szczepienie

Aby zapisać dziecko na szczepienie przeciw HPV wystarczy umówić wizytę:


Szczepienia przeciw HPV


Do kogo kierowany jest Program

Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV jest skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat.

W roku 2023 ze szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone w 2010 i 2011 r.

Szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między tymi dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie IV klas szkół podstawowych otrzymają bezpłatne laptopy. Celem programu jest unowocześnienie procesu dydaktycznego w polskich szkołach, a zakup komputerów jest jedną z inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Uczniowie IV klas szkół podstawowych zostaną wyposażeni w laptopy. Zakupu będzie dokonywał Minister Cyfryzacji. Następnie sprzęt będzie przekazywany rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia – zgodnie z preferencjami rodziców. Sprzęt zostanie przekazany uczniom do 30 września.

Zgodnie z przepisami ustawy sprzęt przekazany uczniowi stanowi własność jego rodziców. Nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia go na własność. Jeżeli rodzice odmówią przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia.

Konkurs "Zrób zdjęcie przyjaźni"

Dzień Dziecka to wyjątkowe święto, w które każdy powinien być szczęśliwy. A co może nam dać więcej radości niż wspaniała zabawa z przyjaciółmi? Każda chwila spędzona z przyjacielem czy przyjaciółką jest warta zapamiętania i uwiecznienia. Dlatego Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak z okazji Dnia Dziecka ogłasza konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży z całej Polski.

Weźcie swoje aparaty fotograficzne lub smartfony i zróbcie zdjęcie przyjaźni. To mogą być wesołe zabawy na podwórku czy wspólne chwile z kolegami i koleżankami z klasy. Albo niezwykłe spotkanie z czworonożnym przyjacielem. Sfotografujcie je i wyślijcie nam!

Dzieci i młodzież zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 26 maja 2023 r. roku włącznie zgłosić swój udział, przesyłając – z pomocą rodzica/opiekuna prawnego – wypełniony formularz zgłoszenia oraz zdjęcie wraz z imieniem i nazwiskiem autora, i informacją o kategorii wiekowej – na adres email: konkurs@brpd.gov.pl. Jeśli jesteś pełnoletni, możesz dokonać zgłoszenia samodzielnie.

Fotografia może być wykonana aparatem, tabletem lub smartfonem, można wysłać tylko 1 sztukę, a przesłany plik może mieć nie więcej niż 10 MB. Dopuszczone formaty pliku to JPG oraz PNG. Plik musi być oryginalny, organizatorzy dopuszczają niewielkie przeróbki cyfrowe polegające na korekcie kolorystyki, kontrastu czy ostrości, a także drobnym retuszu.

Uwaga! Jeśli fotografujesz twarz kogoś innego, musisz mieć na to jego zgodę – a jeżeli osoba ta jest niepełnoletnia, zgodę jego rodzica/opiekuna prawnego.

Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Kategoria I obejmuje dzieci z klas 0-IV szkół podstawowych, kategoria II to klasy V-VIII szkół podstawowych, a kategoria III przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii.

Zgłoszenie:

– w tytule maila: imię i nazwisko, numer kategorii wiekowej oraz dopisek Konkurs foto z okazji Dnia Dziecka 2023;

– wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego lub przez Ciebie, jeśli jesteś pełnoletni, 

Formularz Konkursowy wraz z oświadczeniem (pozwalającym na użycie ww. materiałów przez Organizatora Konkursu, czyli Biuro Rzecznika Praw Dziecka do promocji konkursu na stronie brpd.gov.pl, w mediach społecznościowych oraz innych mediach współpracujących z BRPD, a także zezwalającym na zgłoszenie pracy do konkursu, na użycie danych autora pracy – imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza oraz pracy w opisany powyżej sposób), który stanowi załącznik numer 1 do Ogłoszenia Konkursu;

– załącznik w postaci zdjęcia (uwaga, plik JPG lub PNG w nazwie powinien być oznaczony tytułem zdjęcia oraz imieniem i nazwiskiem autorki/a).

Regulamin konkursu fotograficznego Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Dziecka 2023

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia do Konkursu fotograficznego z okazji Dnia Dziecka 2023 (PDF)

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia do Konkursu fotograficznego z okazji Dnia Dziecka 2023 (DOC)

Rozstrzygnięcie konkursu

Spośród nadesłanych zgłoszeń 3-osobowa komisja konkursowa powołana przez Rzecznika Praw Dziecka wybierze po maksymalnie 20 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną poddane szczegółowej ocenie, w celu wybrania jednego zwycięzcy oraz dwójki laureatów w każdej kategorii wiekowej, a także pozostałych wyróżnionych prac.

Decyzję w sprawie szczegółowo ocenianych prac komisja podejmie w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie Konkursu, który stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursu. Komisja ogłosi werdykt do 10 czerwca 2023 r.

Nagrody

Zwycięzcy – wybrani przez Komisję autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej – otrzymają zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy, ufundowane przez Rzecznika Praw Dziecka. Zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy będą obejmowały: tablet, bezprzewodowe słuchawki, zestaw do badmintona, ręcznik sportowy, piłkę, koszulkę sportową, czapkę z daszkiem.

Laureaci – wybrani przez Komisję autorzy dwóch pozostałych najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej – otrzymają zestawy nagród rzeczowych laureata: bezprzewodowy głośnik, bezprzewodowe słuchawki, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, piłkę, koszulkę sportową.

Autorzy prac wybranych jako wyróżnione otrzymają zestawy nagród rzeczowych wyróżnionego: ręcznik sportowy, piłkę, koszulkę sportową, kubek, notatnik.

Rzecznik Praw Dziecka zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.

Z wyrazami szacunku

Agata Witkowska

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Wydział Informacji i Promocji

tel. 91 442 75 38

Konkurs ten, organizowany przez Politechnikę Wrocławską, już od wielu lat szeroko popularyzuje matematykę rekreacyjną i logiczne myślenie wśród uczniów. Konkurs podzielony jest na osiem kategorii wiekowych - od uczniów klas III szkół podstawowych (lub młodszych) - do osób dorosłych zawodowo zajmujących się matematyką lub informatyką.  Konkurs jest trzyetapowy. Dwie początkowe tury zawodów mają charakter zdalny, a Finał krajowy bieżącej edycji odbędzie się na Kampusie Politechniki Wrocławskiej w dniach 13. i 14. maja 2023. Aby wziąć w konkursie, należy założyć konto i zarejestrować się poprzez portal https://gmil.im.pwr.edu.pl/ a następnie po zalogowaniu do portalu wypełnić formularz odpowiedzi.  Czas na to jest do końca stycznia 2023 r. uczniowie sami zgłaszają się do zawodów zakładając konto na portalu https://gmil.im.pwr.edu.pl/, a czas na to mają do 31.01.2023 r. harmonogramie i sposobie rejestracji opisanym na stronie http://gmil.pwr.edu.pl/final-krajowy/rejestracja. 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem pod hasłem: „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”.

Nasza szkoła współorganizuje wydarzenie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” – Centrum  Myśli Prymasa Wyszyńskiego Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowym Domem Kultury „Węglin”. Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym m.in. Pana Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji i Nauki. Informacje na stronie http://zs7.lublin.pl/articles.php?article_id=30 

W BUDYNKU NASZEJ SZKOŁY jest realizowany Projekt pt.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości”

W okresie od 01 marca 2022 roku do 31 października 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku realizuje projekt pt.: 

„Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 7 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Kwota dofinansowania wynosi 932.644,02 zł

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 30 dzieci oraz ich rodziców z terenów Gminy Nowogródek Pomorski w funkcjonującej placówce wsparcia dziennego.

Celem nadrzędnym jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi. Rodzice nabędą umiejętności w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich.

Główne zadania:

- utworzenie dodatkowych 15 miejsc dla dzieci w istniejącej PWD.,

- realizacja zajęć dla dzieci,

- realizacja szkoleń dla rodziców w placówce wsparcia dziennego.

Katalog usług na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówki wsparcia dziennego w ramach projektu oraz rodzica/ opiekuna prawnego:

- zajęcia z pedagogiem,

- zajęcia z psychologiem,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia Terapia SI,

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z j. niemieckiego,

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: kompetencje cyfrowe,

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: matematyczno-przyrodnicze,

- wyjazdy na zajęcia kulinarne do DDP Senior+,

- poznawanie miejsc kultury,

- wyjazd na spektakl Teatr w Gorzowie Wielkopolskim,

- wyjazd na lodowisko w Gorzowie Wielkopolskim.

- wyjazd do kina w Gorzowie Wielkopolskim.

Katalog usług na rzecz rodziców uczestniczących w projekcie:

szkolenia dla rodziców: 

trening kompetencji rodzicielskich i warsztaty psychoedukacyjne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości” dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Placówce Wsparcia Dziennego oraz na stronie internetowej: www.osrodek.nowogrodekpomorski.pl

PROJEKT EDUKACYJNY "NIEPOKORNY SZCZECIN"

Nasza szkoła, a dokładnie klasy VII i VIII rozpoczęły swój udział w projekcie „Niepokorny Szczecin”. W ramach projektu zostaną zorganizowane lekcje multimedialne opracowane przez specjalistów edukacji nowoczesnej oraz historyków. Szkoła otrzymała bogato ilustrowane materiały dydaktyczne. Żyjemy w czasach kultury obrazkowej więc zamiast z nią walczyć postanowiliśmy wyjść jej naprzeciw. 

Projekt „Niepokorny Szczecin” opowiada o historii m.in. szczecińskich buntów w grudniu 1970 roku i sierpniu 1980, czyli robotniczych zrywów, które doprowadziły m.in. do powstania Solidarności. A więc historii współczesnej, której świadkowie i uczestnicy są aktywnymi obywatelami. To historia, która kształtuje i wpływa na obraz dzisiejszego Szczecina i Polski.

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Wkrótce rozpoczynamy nowy rok przedszkolny 

i szkolny 2022/2023.

Obok informacje dot. wyprawki przedszkolaka 

i wyprawki pierwszoklasisty. Tzw. "Drzwi otwarte" w przedszkolu we wtorek 30 sierpnia 2022 r. w godz. 9:00 - 10:30. Zapraszamy zainteresowanych. 

Procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Dzień Dziecka 2022

Drodzy uczniowie i wychowankowie! Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Niech każdy Wasz dzień będzie wspaniałą, bezpieczną przygodą i daje Wam ogrom radości.

Dyrekcja i Pracownicy szkoły i przedszkola

ZBLIżA SIę dzieŃ MAMY

Mam dla Ciebie bukiet życzeń, moja Mamo ukochana, 

Niech Twa buzia będzie zawsze tylko roześmiana, 

Niech Ci szczęście oraz zdrowie nieustannie dopisują, 

Niech się Twoje marzenia w każdym dniu realizują. 

Szkolne uroczystości z okazji świąt majowych

Uczniowie szkoły uroczyście uczcili święta majowe: 

01 maja - Święto Pracy, 

02 maja - Święto Flagi RP

03 maja - Święto Konstytucji 3 Maja

Międzynarodowy Dzień Ziemi w Polsce obchodzony jest od 1990 roku i każda edycja ma narzucone hasło przewodnie. Dzięki niemu wiadomo, na co organizatorzy chcą zwrócić w danej chwili szczególną uwagę. Głównym celem w każdym roku jest uświadomienie władz i obywateli w temacie problemów ekologicznych.

Z okazji Dnia Ziemi w wielu miejscowościach planowane są różnorodne atrakcje. Wśród nich można znaleźć konkursy z nagrodami, akcję sprzątania lasu czy warsztaty ekologiczne.

Najważniejszym aspektem Dnia Ziemi jest zwrócenie uwagi na sposoby dbania o planetę i tworzenie dalekosiężnych planów ratujących ekosystem. Pierwszym krokiem może być rozpoczęcie segregacji odpadów. Jeśli mamy trudności z określeniem materiału danych śmieci, w Dzień Ziemi z pewnością znajdą się dla nas lekcje poprawnej segregacji.

Kolejnym aspektem, od którego możemy rozwinąć swoją ekologiczną postawę jest oszczędzanie wody. Warto gromadzić deszczówkę, pić wodę filtrowaną, a naczynia myć w zmywarce.

Pomysły na obchodzenie Dnia Ziemi mogą być różne. Warto zastanowić się nad edukacją najmłodszych względem ekologii. Pomóc w tym mogą różne zabawki edukacyjne, jak również ćwiczenia związane z dbaniem o środowisko. Możemy również wybrać się z dziećmi na spacer. Przy okazji nic nie stoi na przeszkodzie, by zorganizować konkurs na najwięcej sprzątniętych śmieci w okolicy. Taka forma aktywności z pewnością spodoba się najmłodszym.

Każdego roku Dzień Ziemi obchodzony jest pod konkretnym hasłem przewodnim. W tym roku (tj. 2022) hasło to "Inwestujmy w naszą planetę". Głównym celem tegorocznych obchodów jest nakłonienie firm, polityków oraz obywateli do zmian w różnych obszarach działalności. Wśród nich znaleźć można naprawianie zamiast wyrzucania domowych sprzętów.

DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi obchodzony będzie już za kilka dni na całym świecie. Zanim przygotujemy się na celebrowanie, poznajmy jego historię i sposoby świętowania.

Kiedy wypada Dzień Ziemi i z czym jest związany? Często mylony jest on z akcją sprzątania świata, która odbywa się w trzeci weekend września. Należy natomiast pamiętać, że Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia - czyli już za kilka dni.

Dzień Ziemi jest światowym dniem ekologii. W tym dniu odbywają się liczne akcje związane z promocją postawy przyjaznej środowisku. Coroczne festiwale i festyny poszerzają u uczestników wiedzę z zakresu ochrony przyrody.

Organizatorami wydarzeń na Dzień Ziemi są zarówno organy państwowe, jak i również organizacje pozarządowe. Wydarzenia odbywają się w formie zajęć w szkołach, festynów czy konferencji naukowych.

Dzień Ziemi postanowiono wprowadzić po katastrofie ekologicznej w Stanach Zjednoczonych z 1969 roku. Doszło wtedy do uszkodzenia platformy wiertniczej, co skutkowało wylaniem się tysięcy litrów ropy do oceanu. Skutkiem była śmierć wielu zwierząt oraz uszkodzenie ekosystemu na długie lata.

Wśród aktywistów znalazł się wówczas senator G. Nelson, który w 1970 roku zaproponował, by Dzień Ziemi uczynić cyklicznym świętem nauki o planecie. Oficjalnie w kalendarzu świąt Dzień Ziemi pojawił się dopiero w 2009 roku. Wszystko dzięki Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od 2010 roku Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia.

Gratulujemy uczennicy klasy III  - Zuzanna Michalak

Teraz czeka ją następny etap - Szczecin

Wyróżnienie w konkursie zdobyła też uczennica klasy III naszej szkoły - Kałużna Zofia 

Bądźmy solidarni z ukrainą

Zapraszamy do naszej szkoły
i PRZEDSZKOLA

Ruszyła rekrutacja do Gminnego Przedszkola w Karsku oraz do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Karsku. Serdecznie zapraszamy - wnioski i podania do pobrania w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku. 

Termin składania: przedszkole - do 18 marca br., klasa pierwsza - do 28 marca br. 

III edycja konkursu pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”

Zachodniopomorska Kurator Oświaty oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w  Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w III edycji konkursu na pracę historyczno-literacką pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego. 

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy historycznej, poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych, propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości z archiwów rodzinnych, doskonalenie własnego warsztatu piśmienniczego. Zadaniem uczestników będzie napisanie pracy historyczno-literackiej pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”, która powinna zawierać interesujący opis pamiątki wraz z przytoczoną jej historią.

Na prace czekamy do 29 kwietnia 2022 roku. Regulamin i inne szczegóły na stronie:

WAŻNA INFORMACJA

W związku z awarią ogrzewania w czwartek i piątek (27-28 stycznia) nie ma zajęć w szkole. Wszystkie zajęcia odbędą się w trybie zdalnym (tzn. w domu).

Jednocześnie przypominamy, że od 31 stycznia do 13 lutego trwają ferie zimowe w naszym województwie.

11 października wyglądał u nas tak:

#przerwanaczytanie

I nasza szkoła przyłączyła się do

 II Międzynarodowej edycji

VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie

pt. Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie, realizowanej w ramach kampanii społecznej

Cała Polska czyta dzieciom.

Celem akcji:


Zapraszamy - weź udziału w konkursie pn. „Nieodkryte Zakątki Regionu”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Nieodkryte Zakątki Regionu”, zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat regionu zachodniopomorskiego oraz pokazanie rejonu mało znanego dla odwiedzających nasze województwo, czy też nawet dla samych mieszkańców. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego nieodkryty, ciekawy zakątek naszego regionu. Może to być zabytek, pejzaż, wieś, miasto, bądź inne warte zobaczenie miejsce.

Wykonane zdjęcia należy przesłać na adres mailowy promocja@kuratorium.szczecin.pl do dnia 30 listopada 2021 r. (do końca dnia).

Nagrodzone zdjęcia zostaną wydane w formie kalendarza Kuratorium Oświaty w Szczecinie na rok 2022

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/konkurs-fotograficzny-pn-nieodkryte-zakatki-regionu/#more-3

Zmiana godzin dowozu uczniów do szkoły - Sep 02, 2021 12:40:18 PM

Gminne Przedszkole w Karsku - ZAPRASZA - Aug 26, 2021 11:22:6 AM

Od poniedziałku 21 czerwca... - Jun 17, 2021 11:25:13 AM

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - Jun 24, 2021 6:28:9 AM

Powrót klas I - III do szkół - Jan 11, 2021 5:6:27 PM

Być jak Ignacy - cz. II - Jan 28, 2021 11:2:28 AM

Obowiązuje od 1 marca 2021 - Feb 25, 2021 2:0:9 PM

Zarządzenie Wójta Gminy - Mar 08, 2021 11:52:35 AM

Rekrutacja do przedszkola - Mar 09, 2018 7:4:40 AM

Konkurs Muzyczny SCENA DLA KAŻDEGO - Mar 17, 2018 1:17:14 PM

Akcja "Jak nie czytam, jak czytam" - Jun 14, 2018 8:51:6 AM

PROGRAM "DOBRY START" - Jun 15, 2018 6:40:5 AM

Przedszkole - spotkanie adaptacyjne - Aug 23, 2018 7:43:37 AM

Konkurs plastyczny na plakat - Sep 25, 2018 12:4:9 PM

ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW SZKOŁY - Oct 12, 2018 8:47:31 AM

Nabór na stanowisko urzędnicze - Nov 09, 2018 11:6:51 AM

Szkolne Prezentacje Bożonarodzeniowe - Dec 14, 2018 11:40:57 AM

SZKOLNE JASEŁKA - Dec 21, 2018 8:11:29 AM

Szkolny bal karnawałowy - Feb 27, 2019 12:39:8 PM

BYŁEM UCZNIEM TEJ SZKOŁY... - Mar 05, 2019 1:58:2 PM

WIZYTA W GORZOWSKIM TEATRZE - Mar 22, 2019 11:42:32 AM

STRAJK W SZKOLE ROZPOCZĘTY - Apr 05, 2019 10:5:39 AM

Dzień Wiosny - Apr 16, 2019 10:48:41 AM

Międzynarodowy Dzień Teatru - Apr 16, 2019 10:49:22 AM

Jest się czym pochwalić... - Apr 16, 2019 11:5:36 AM

STRAJK NAUCZYCIELI TRWA - Apr 23, 2019 11:41:23 AM

Koniec strajku - Apr 26, 2019 8:14:12 AM

Zbliża się koniec roku szkolnego - Jun 06, 2019 8:53:42 AM

Lekcja samorządowa w Szczecinie - Jun 10, 2019 12:10:58 PM

Uroczyste zakończenie roku szkolnego - Jun 18, 2019 7:17:59 AM

Wakacje z lekturą - Jun 25, 2019 9:22:17 AM

Dzień otwarty w przedszkolu - Aug 22, 2019 7:18:10 AM

Początek nowego roku szkolnego - Aug 27, 2019 8:40:20 PM

Wydarzenie w Myśliborzu - Sep 27, 2019 9:21:54 AM

40 Biegi Leśnie w Barlinku - Oct 21, 2019 12:59:1 PM

Projekt Interreg w naszej szkole - Oct 24, 2019 1:7:43 PM

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - Nov 18, 2019 6:50:46 AM

Wybory do Samorządu Uczniowskiego - Nov 25, 2019 9:47:59 AM

Akademia bezpieczeństwa fundacji PZU - Nov 25, 2019 10:4:47 AM

JASEŁKA W NASZEJ SZKOLE - Dec 17, 2019 10:20:56 AM

Jasełka w Gminnym Przedszkolu w Karsku - Jan 16, 2020 8:57:36 AM

Rekolekcje wielkopostne w szkole - Feb 26, 2020 12:3:57 PM

Kwarantanna - Mar 11, 2020 11:17:43 AM

Rekrutacja do przedszkola na 2020/2021 - Mar 17, 2020 9:29:36 AM

Kształcenie na odległość - Mar 31, 2020 10:58:32 AM

Życzenia świąteczne - Apr 07, 2020 8:39:23 AM

Przesunięcie terminów egzaminów - Apr 14, 2020 9:6:53 AM

Majowe święta - Apr 30, 2020 8:0:35 AM

Odnawialne Źródła Energii - May 27, 2020 9:1:15 AM

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW - PLAN - May 27, 2020 9:43:55 AM

Wakacyjny projekt dla uczniów - Jun 04, 2020 6:49:48 AM

Uczeń - bezpieczny powrót do szkoły - Aug 17, 2020 11:18:59 AM

Zaproszenie do udziału w projekcie Interreg - Aug 21, 2020 9:10:17 AM

PROJEKT "POD BIAŁO-CZERWONĄ" - Sep 16, 2020 10:5:56 AM

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - Oct 12, 2020 9:9:57 AM

PILNE! UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE - Oct 18, 2020 1:27:37 PM

PILNE! RODZICE, UCZNIOWIE - Oct 20, 2020 3:52:17 PM

PILNE! RODZICE - Oct 23, 2020 1:7:24 PM

Ogloszenie dot. nauki  w ZPO Karsko - Oct 30, 2020 8:41:22 AM

OD 3 LISTOPADA (WTOREK) - Nov 02, 2020 3:17:46 PM

Zdalne nauczanie we wszystkich klasach. - Nov 05, 2020 10:3:20 AM

Akcja "SZKOŁA DO HYMNU" - Nov 06, 2020 10:13:36 AM

Program BYĆ JAK IGNACY - Nov 12, 2020 11:34:2 AM

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE - Dec 18, 2020 1:0:17 PM

ŻYCZENIA NOWOROCZNE - Dec 31, 2020 9:24:33 AM

Konkurs plastyczny #NaszaFlagaPL - Mar 26, 2021 11:20:42 AM

ŻYCZENIA WIELKANOCNE - Mar 26, 2021 11:54:18 AM

1055. ROCZNICA CHRZTU MIESZKA I - Apr 08, 2021 11:43:12 AM

31 maja 2021 roku (poniedziałek) - May 28, 2021 11:49:6 AM

Dzień Dziecka - 01 czerwca 2021 - Jun 01, 2021 5:57:37 AM

Szczepienia uczniów - Jun 17, 2021 11:11:46 AM

Wszystkiego najlepszego... - Dec 18, 2017 1:46:36 PM

Szkoła w nowej rzeczywistości - Nov 08, 2017 12:20:22 PM

DZIEŃ DZIECKA W GIMNAZJUM - Jun 08, 2017 12:43:38 PM

ZAWSZE MASZ WYBÓR - Jun 08, 2017 12:22:25 PM

Dzień Patrona Szkoły - Apr 07, 2017 10:29:12 AM

STOP POŻAROM TRAW - Mar 20, 2017 8:40:37 AM

KONKURS RECYTATORSKI - Feb 02, 2017 3:17:9 PM

PREZENTACJE BOŻONARODZENIOWE - Dec 22, 2016 12:10:59 PM

DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU - Dec 05, 2016 1:9:57 PM

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - Nov 13, 2016 7:47:16 PM

OTRZĘSINY - Nov 13, 2016 7:35:24 PM

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - Nov 13, 2016 7:15:44 PM

POSPRZĄTALIŚMY ŚWIAT - Sep 27, 2016 6:30:1 PM

SPRZĄTANIE ŚWIATA - Sep 15, 2016 1:49:43 PM

XIV TURNIEJ PRZYRODNICZY - Jun 13, 2016 1:47:0 PM

KONKURS "ZDROWIE SATYRĄ RYSOWANE" - May 09, 2016 4:33:59 PM


Informujemy, że nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie

 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"na lata 2021-2025.

 

Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki, a także zwiększenie dostępu uczniów do książek o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata.

 Czytanie jest swoistym kluczem, który zapewnia człowiekowi sukces przez całe życie.

W tym celu wspólnie z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami utworzyliśmy listę nowości książkowych do biblioteki.

 

Będziemy promować czytelnictwo i rozwijać zainteresowania czytelnicze poprzez zajęcia edukacyjne i lekcje biblioteczne, warsztaty aktywizujące czytelnictwo, konkursy czytelnicze oraz akcje popularyzujące literaturę piękną i popularno-naukową.

 


NARODOWY PRGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Edycja wieloletnia 2021-2025