Konkurs plastyczny #NaszaFlagaPL

Data publikacji: Mar 26, 2021 11:20:42 AM

Zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL.Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:

„230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych:

klasy I-III oraz klasy IV-VIII.

Przygotowane prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie

www.naszaflaga.pl

Zgłoszenia do 12 kwietnia 2021 r.

NAGRODY

(w każdej kategorii)

I nagroda2000 zł

II nagroda1000 zł

III nagroda500 zł