RADA PEDAGOGICZNA

RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor zespołu:

Adam Błażejewski

e-mail: adam.blazejewski@zpokarsko.pl

Wicedyrektor zespołu:

Piotr Wojciechowski

e-mail: piotr.wojciechowski@zpokarsko.pl

Nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku:

Rada Pedagogiczna.docx