PEDAGOG

PEDAGOG ZESPOŁU

Jolanta Sowa

telefon: 95 747 80 70 wew. 22 (Karsko)

e-mail: jolanta.sowa@zpokarsko.pl

PEDAGOG SPECJALNY

Anna Igel-Westfal

telefon: 95 747 80 70 wew. 22 (Karsko)

e-mail: anna.igel-westfal@zpokarsko.pl

Czas pracy od.docx