POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE

Data publikacji: Jul 21, 2021 9:51:51 AM

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.Uczniowie otrzymają wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, którego zwiększone zapotrzebowanie wynika z pandemii COVID-19. Proponuje się m. in.:

- zajęcia rozwijające uzdolnienia,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia logopedyczne,

- porady i konsultacje pedagoga,

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.