RADA RODZICÓW

Szkoła Podstawowa

im. Hansa Christiana Andersena w Karsku

Przewodnicząca: Justyna Adamiak

Sekretarz: Agnieszka Brożek

Skarbnik: Kamila Dębska

Członkowie: Aldona Turzańska, Monika Kostrzewska, Marzena Kubicka, Katarzyna Małecka, Emilia Matys, Sylwia Stankiewicz, Sandra Rutkowska