SAMORZĄD uczniowski

Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Karsku

Przewodniczący: Maja Kozak 

Zastępca (1): Jan Florczak

Zastępca (2): Wojciech Otwinowski

Opiekunowie: 

Justyna Ostaszewska (kontakt: justyna.ostaszewska@zpokarsko.pl)

Iwona Mrzygłód (kontakt: iwona.mrzyglod@zpokarsko.pl)