KONKURS PROFILAKTYCZNY "WOLNI OD UZALEŻNIEŃ"

Data publikacji: Mar 24, 2016 12:26:40 PM

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogródku Pomorskim zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum do udziału w konkursie profilaktycznym pod hasłem przewodnim "WOLNI OD UZALEŻNIEŃ".

Zobacz regulamin konkursu oraz wydrukuj oświadczenie dla uczestnika do wypełnienia i podpisania przez rodziców. Wypełnione oświadczenie oddaj wychowawcy klasy.