Ogólnopolski Konkurs Orzeł Matematyczny 2019/2020

Data publikacji: May 27, 2020 9:0:33 AM

Niżej wymienieni uczniowie zostali Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Orzeł Matematyczny 2019/20201. Iga Kaczmarczyk kl. I

2. Zuzanna Michalak kl. I

3. Lena Kłosińska kl. IIb

4. Zachariasz Polakiewicz kl. IIa

5. Małgorzata Milej kl. III

6. Jakub Thipsomphanh kl. VI a

7. Kacper Borkowski kl. VIIIa

8. Jakub Wolak kl. VIIIa

Najlepszy wynik w szkole uzyskał Jakub Thipsomphanh

Uczniów do konkursu przygotowywali nauczyciele uczący w tych klasach.