Policja zwraca się do rodziców, wychowawców i nauczycieli o wzmożoną czujność.

Data publikacji: Oct 26, 2018 12:20:44 PM

W związku z informacją pozyskaną na temat gry internetowej „Momo Challenge”, adresowanej do osób małoletnich, rozpowszechnianej za pomocą mediów społecznościowych, a polegającej na nakłanianiu uczestników do różnego rodzaju samookaleczeń, prosimy o informowanie Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o każdym przypadku samookaleczenia dokonanego pod wpływem tej gry.Informacja na temat gry:

„Momo Chalange” to forma gry, która rozprzestrzenia się za pośrednictwem mediów społecznościowych i komunikatorów zainstalowanych w telefonach komórkowych. Gra polega na zaakceptowaniu zaproszenia „Momo”, makabrycznie wyglądającej lalki. Jeśli doda się ją do swoich kontaktów, Momo zaczyna przesyłać psychodeliczne wiadomości. „Ofiara” zaczyna również otrzymywać groźby oraz instrukcje przekonujące do wykonywania określonych zdań. Gra „Momo” jest przede wszystkim niebezpieczna dla dzieci, ponieważ te ufające w prawdziwość postaci są skłonne do wykonywania ryzykownych poleceń. Dołączenie lalki MOMO do kontaktów skutkuje zainfekowaniem urządzenia użytkownika wirusem wydobywającym prywatne dane. "Momo" grozi swoim ofiarom, że upubliczni ich dane, upubliczni dane osób najbliższych, wyrządzi szkodę członkom rodziny. Groźby wzbogacane są przerażającymi lub krwawymi obrazami. "Momo" zachęca do samookaleczeń oraz samobójstw.