Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku.

Data publikacji: May 22, 2020 9:14:2 PM

Poniżej zamieszczamy

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie

Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku

oraz oświadczenie i deklarację dla rodziców do pobrania