Projekt historyczny - makieta wczesnośredniowiecznego grodu

Data publikacji: May 15, 2020 9:26:18 AM

Rozpoczynamy prezentację wyników super pracy uczniów naszej szkoły:

Mateusz Sidor

Marcel Dzięcioł