Szkoła w nowej rzeczywistości

Data publikacji: Nov 08, 2017 12:20:22 PM

04 września 2017 roku odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018. Decyzją nowego prawa oświatowego zlikwidowano gimnazjum i sześcioletnią podstawówkę a powołano ośmioletnią szkołę podstawową. W nowej rzeczywistości w budynku dotychczasowej szkoły podstawowej będą się uczyć uczniowie klas 1 - 4, a w budynku dotychczasowego gimnazjum będą pobierać naukę uczniowie klas 5 - 7 i klasy wygaszanego gimnazjum. I tak:

klasa Ia - 23 uczniów, wychowawca Barbara Wojciechowska,

klasa IIa - 14 uczniów, wychowawca Anna Brożek-Klepacz,

klasa IIIa - 16 uczniów, wychowawca Iwona Budzińska,

klasa IIIb - 16 uczniów, wychowawca Małgorzata Glapka,

klasa IVa - 13 uczniów, wychowawca Iwona Mrzygłód,

klasa IVb - 17 uczniów, wychowawca Marcin Budziński,

........................................................................................................................

klasa Va - 13 uczniów, wychowawca Jolanta Sowa,

klasa VIa - 20 uczniów, wychowawca Renata Klimaszewska,

klasa VIb - 18 uczniów, wychowawca Justyna Ostaszewska,

klasa VIIa - 23 uczniów, wychowawca Anna Igel-Westfal,

klasa II a gimnazjum - 26 uczniów, wychowawca Małgorzata Kałużna

klasa IIIa gimnazjum - 16 uczniów, wychowawca Anita Traczyk-Thipsomphanh

klasa IIIb gimnazjum - 13 uczniów, wychowawca Aldona Rosa

.............................................................................................................................