Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Data publikacji: Aug 04, 2021 6:55:23 AM

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ