Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy

Data publikacji: Aug 21, 2020 9:10:17 AM

Nasza placówka realizuje projekt pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy/ Frühkindliche Sprachvermittlung. Deutsch bzw. Polnisch als Fremdsprache” w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska, w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapraszamy uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach nauki języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Karsku.

Szczegóły na stronach BIP Nowogródek Pomorski pod adresem:

http://bip.nowogrodekpomorski.pl/dokumenty/4196