Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: Aug 21, 2020 9:10:17 AM

W związku z realizacją projektu "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnym. Niemiecki i polski jako język obcy" zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć dodatkowych nauki języka niemieckiego w Zespole Placówek Oświatowych w Karsku i Szkole Podstawowej w Nowogródku Pomorskim. Szczegóły do pobrania w załączonej poniżej ofercie.